Brief

Brief dotyczący projektu strony www

Witaj!

Poniższy dokument pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu. Wszystkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania oferty i projektu.

UWAGA!! Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwu zbędne można je pominąć.

Podstawowe informacje

Informacje o projekcie strony www
Wytyczne